Month: toukokuu 2018

GDPR ja seloste

GDPR ja seloste

MEDIAHOUSE – PILVILINNA -TIETOSUOJASELOSTE


Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien pilvilinnan talonmies t:mi  palveluita. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme tai kysyttäessä meiltä.
Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:
miten pilvilinnan talonmies t:mi  käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.
minkälaisia henkilötietoja pilvilinnan talonmies t:mi  voi kerätä asiakkaista.
mihin tarkoituksiin pilvilinnan talonmies t:mi  voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.
asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄT
pilvilinnan talonmies t:mi  (1083734-9)
Ketarantie 31
20100 Turku
Edellä mainittu rekisterin ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti.

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT
Samuli Arte
Puhelinnumero: 040 511 4388
Sähköpostiosoite: jokumuu@50.fi
Osoite: leppäkuja 2, 21260 Raisio 
REKISTERIN NIMI
ammattiasiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA
Asiakasrekisteriin kerätään pilvilinnan talonmies t:mi  asiakkaiden tietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden tietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.
pilvilinnan talonmies t:mi  käyttää tietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen fivaldi  laskutusohjelmistoa, mailchimp , INT2000 sähköpostiohjelmaa sekä Google Drive tiedostonhallintapalvelua.

REKISTERIN SISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään asiakkaan tiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaan tilausten/ostosten/yhteydenottojen käsittelemiseksi asiakkaalta pyydetään seuraavia tarvittavia tietoja.
tilattujen/ostettujen tuotteiden tai palvelujen toimittamiseksi
maksujen hallintaa varten (mukaan lukien tarjottavien maksuratkaisujen analysointi)
osoitteen vahvistamista varten
palautus- ja reklamaatioiden hoitoa varten.
Käsiteltävien henkilötietojen luokkia ovat:
yritykseni nimi
henkilön nimi
yhteystiedot (esim. osoite, sähköposti, puhelinnumero, y-tunnus, henkilötunnus)
maksu ja laskutustiedot (esim. tapahtumaviite, tapahtuman päivämäärä) asiakasnumero maksuhistoria

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee tilauksen tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa pilvilinnan talonmies t:mille itsestään henkilötietoja.
Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.
Edellä sanotun lisäksi pilvilinnan talonmies t:mi  voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla pilvilinnan talonmies t:mi  käyttäjädataa. Pilvilinnan talonmies t:mi  varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä. 
Henkilötietoja voidaan myös siirtää tarvittavaa käsittelyä varten muille yrityksille, joiden kanssa pilvilinnan talonmies t:mi  tekee yhteistyötä, esimerkiksi markkinointia (painaminen ja jakelu, mediatoimistot jne.), jakelua ja kuljetusta, maksuratkaisuja ja IT-palveluja varten. Kun asiakkaan henkilötietoja jaetaan pilvilinnan talonmies t:mi  kumppaneille, kumppani käsittelee tietoja pilvilinnan talonmies t:mi  ohjeiden mukaan ja pilvilinnan talonmies t:mi  puolesta ja vain tarkoituksiin, jotka ovat yhdenmukaisia niiden tarkoitusten kanssa, joita varten pilvilinnan talonmies t:mi  on kerännyt tiedot.
Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
Pilvilinnan talonmies t:mi  pyrkii käsittelemään henkilötietoja EU:n/ETA:n sisällä ja tekemään yhteistyötä sellaisten kumppanien ja toimittajien kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:n/ETA:n sisällä.

REKISTERIN SUOJAUS
Pilvilinnan talonmies t:mi  on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa. 
Lähtökohtaisesti ainoastaan pilvilinnan talonmies t:mi  työntekijöillä sekä sen puitteissa toimivilla yrittäjillä ja heidän työntekijöillään on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Lisäksi pilvilinnan talonmies t:mi:n työntekijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Pilvilinnan talonmies t:mi  on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.
Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö pilvilinnan talonmies t:mi omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

TIEDON KORJAAMINEN
Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää pilvilinnan talonmies t:mi  korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

MUUT OIKEUDET
Pilvilinnan talonmies t:mi  pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.
Pilvilinnan talonmies t:mi  sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.
Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää Pilvilinnan talonmies t:mi  käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Mitä hyvä palvelu sinulle tarkoittaa ja pystytkö vastaanottamaan hyvää palvelua?

Mitä hyvä palvelu sinulle tarkoittaa ja pystytkö vastaanottamaan hyvää palvelua?

Mitä hyvä palvelu sinulle tarkoittaa ja pystytkö vastaanottamaan hyvää palvelua? Tunnistatko milloin palvelu ei ole hyvää – aidosti? 

Minun mielestä hyvän palvelun aakkoset ovat

  • Ihmisen kohtaaminen (ei siis asiakkaan kohtaaminen vaan ihmisen kohtaaminen)
  • Ongelmanratkaisukyky
  • Asiakas tarpeen tunnistaminen ja kohdistaminen
  • Sitoutuminen mahdollisemman hyvään lopputulokseen. 
     

Hyvän ja huonon palvelun tunnistaa helposti, kohtaamisen sitoutumis-asteesta. Tunnetko että ongelmasi on ratkaistu, tarpeet tunnistettu ja sitouduttu toimintaan? Jos vastaat rehellisesti, voit tunnistaa hyvän ja huonon palvelun helposti. Itse koetan kuunnella ja tunnistaa mahdollisemman tarkasti asiakkaan tarpeen. Eristää tarvittavat ratkaisut ja esittää selkeän tuotteen joka on helppo ostaa. En odota että asiakkaan pitää tuntea tekniset termit ja toimintatavat saati sitten muut pienet nyanssit joita toiminta paino- ja mediarajapinnassa edellyttää. 

"Itse olen vastaanottanut hyvää ja huonoa palvelua ja koetan aina huonoa palvelua saadessani katsoa peliin, annoinko tarpeeksi tietoa jotta ongelmani voidaan ratkaista? Olinko selkeä ja suora palautteessa, päästiinkö maaliin joustavasti/ollenkaan? "

Meille kun tarjoat ongelman ratkaisua (tuot töitä) muista aina selkeyttää omat tavoitteet ja mielikuva. Kerää valmiiksi logot, ehkä jopa muutama malli tai kuvaa ranskalaisilla viivoilla mitkä ovat nykyisen toiminnan/viestinnän kipupisteet.  Meidän on helpompi ratkaista ongelmat kun kerrot vähän lisää ja mietit valmiiksi missä ja miten voisimme ratkoa pulmat. Me löydämme kyllä ratkaisut ja tekijät kunhan maali ja tavoite on selvillä. 

"On todellakin ”ok” tunnustaa ettei tiedä tai osaa jotain, me haluamme auttaa pyyteettömästi ja parhaalla mahdollisella tasolla."

Pitäiskö sinunkin testata jokin ongelma meillä?

 

veneilyrauha – paxnavis.fi

veneilyrauha – paxnavis.fi

Pax Navis

Tervetuloa huviveneilykauden avajaisiin!

PAX NAVIS JULISTAA SAARISTOMEREN VENEILYRAUHAN

Kutsumme teidät mukaan toista kertaa järjestettävään koko perheen veneily- ja Saaristomeri-tapahtumaan, Pax Navikseen, Ruissalon Telakalle torstaina 24.5.2018 klo 17-20, osana Turun kaupungin Jokisataman avajaiset tapahtumaa 24-27.5. Ruissalon Telakalla järjestettävä Pax Navis -tapahtuma tarjoaa tietoa vesillä liikkumisesta ja Saaristomerestä, ja julistaa Saaristomeren veneilyrauhan. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki Saaristomeren vedellä liikkuville, maitse tai vesiteitse. Alueen luonteen vuoksi alle 14-vuotiaat lapset vain täysi-ikäisten tai vanhempien seurassa

Lisää tapahtumasta 

 

 

 

 

VGN2018

VGN2018

MEDIATIEDOTE            12.5.2018

Helteinen Vesivehmaan Grand National -tapahtuma 
ylitti kävijämäärä odotukset

 

Järjestyksessään toinen VGN18 järjestettiin tänä vuonna perinteeksi rakentuvana ajankohtana helatorstain jälkeisenä perjantaina sekä lauantaina. Järjestelyistä vastasivat Nordic Sport Events Oy ja Salpauselän Moottorikerho. Vesivehmaan Grand National tapahtuma oli tämän vuoden toistaiseksi suurin moottoripyörä kilpailu. Tapahtuma kuuluu Nordic Sport Event Oy:n vuosittaisiin tapahtumakonsepteihin.

Kilpailunreitti noudatteli viimevuotista kaavaa suurimmaksi osaksi ja reitti kesti kuljettajamäärän erinomaisesti.  Rataan oli tehty muutamia muutoksia viimevuoden kilpailijoiden palautteen pohjalta. Todella lämmin sää toi kilpailijoille omat haasteensa pitkäkestoiseen kilpailuun.

– Kilpailujärjestelyt ja rata mahdollistaisivat jopa kolminkertaisen kuljettajamäärän. 
Toivomme, että tulevaisuudessa tapahtuma kasvaa entisestään, toteaa kilpailunjohtaja Jakke Ojala. 

Kilpailijoita tämän vuoden Vesivehmaan Grand National – kilpailu keräsi lähes 600. Kilpailijoita osallistui kuudesta eri maasta mm. Ruotsista ja Norjasta. Kaukaisin saapui Moskovasta saakka. Tapahtuma sai myös katsojat hyvin liikkeelle, kilpailua seurattiin reitin varrella ja tapahtuma-alueella runsain joukoin.

Vesivehmaan Grand National -tapahtuman järjestelyt saivat kiitosta osallistujilta. Onnistuneet järjestelyt ovat vaatineet laajaa yhteistyötä monien eri tahojen kesken. Nordic Sport Events Oy haluaa kiittää erityisesti Salpausselän Moottorikerhoa ja ja runsaslukuista jäsenistöä, jotka toimivat talkootehtävissä, Pelicans organisaatiota, Asikkalan kuntaa, maanomistajia ja Vesivehmaan lentokentän henkilöstöä erittäin joustavasta yhteistyöstä. 
– Kiitokset kuuluvat myös kaikille yhteistyökumppaneille, jotka ovat olleet mukana mahdollistamassa tapahtuman järjestelyjä. Erityiskiitos sadoille SsMK.n talkoolaisille, joiden upean voimannäytteen ansiosta tämäkin tapahtuma sai ansaitsemansa puitteet, painottaa tapahtuman promoottori Juuso Pulliainen. 


Tsekkaa aftermovie ja ota yhteyttä jos voin olla avuksi myös sun tapahtumissa. 

– mediamaakari –

KATSO VIDEO LINKISTÄ

Sigyn 2018

Sigyn 2018

Eepinen Aurajoki ja merellinen turku 

Tänään Sigyn lapsuuden laivaseikkailupaikka ja merirosvo haaveilun ykkösmesta lähti telakalle. 130 vuotta historiaa ja tärkeä pitää myös tämä kohde kunnossa. 

En salaa sitä, tykkään aurajoesta ja Turun merellisestä lokaatiosta. Anna hyvän kiertää #ILOVETURKU #KISSMYDRONE

Katso Youtube kanavalta lisää

https://youtu.be/JEXpY-RGbKc