Kampaviinerit, lohileivät ja vauhtisokeus.

Kampaviinerit, lohileivät ja vauhtisokeus.

Kampaviinerit, lohileivät ja vauhtisokeus.

”Euroopan ihmisoikeussopimuksen (10. artiklan ensimmäinen kohta) mukaan jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta viranomaisten siihen puuttumatta.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisujen mukaan sananvapauteen liittyy suuri sisällöllinen laajuus ja oikeus esittää ikäviä, kielteisiä ja jopa loukkaavia asioita. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa.”

Jos nyt mennään siihen kritiikkiin mitä moottoriliittoa ja lajiryhmää kohtaan kenttä tuntee ja sen kautta Rene Rannikon videoon (katso video tästä), joka huumorin kautta toi vallalla olevia käsityksiä julki. Kukaan ei pidä videossa olevia väittämiä faktana, ei kukaan. 

Video oli urheilupoliittinen satiiri ja kuten katsojaluvut osoittavat, onnistunut sellainen.

”Satiiri on taiteen laji ja tyylikeino, joka tarttuu todellisuuden ja ihanteiden eroavaisuuksiin ja kritisoi ihmisten paheita tai yhteiskunnan epäkohtia. Satiirista teosta läpäisee kriittinen, pilkallinen tai aggressiivinen asenne, pureva iva.”

Missä virhe tapahtui? Mikä juttu? Video julkaistiin suljetussa motocross-keskusteluryhmässä, jonka ylläpitäjiä kuuluu ko. lajiliittoon ja jopa moottoriliiton hallitukseen. Video sekä käyttäjä asettiin jäähylle, eli koitettiin vaientaa mielipiteitä. Syynä mahdollinen kunnianloukkaus ja herjaus… mikä on niin kaukaa haettu kuin olla ja voi. 

Paljon lähempää syy löytyy halusta kontrolloida mielipiteitä ja kritiikkiä ylläolevia tahoja sekä omaa toimintaa kohtaan.

”Sananvapaus on määritelty eri laeissa ja sopimuksissa eri tavoin. Esimerkiksi Suomen perustuslaissa sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään sitä ennakolta estämättä. Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan sananvapaus on oikeus, joka sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta.”

On totta että sananvapauteen liittyy myös vastuu, ja tätä valvoo myös facebookin omat suodattimet, jotka kyllä puuttuvat laittomuuksiin tuntien kuluessa. Nyt kyseessä oli oman edun tavoittelu ja sitä kautta kyseenalainen toiminta. 

En ole koskaan ollut ylävitosia, lukuunottamatta Rene Rannikon kanssa tekemisissä. Sen sijaa ko. keskusteluryhmän ylläpitäjät Petri Niemelä ja Kimmo Elo on toinen asia. 

Olin käsityksessä että he ovat tekemässä omaa luottamustoimeaan nimenomaan tälläisen välttämiseksi. Ettei kentän ääni huku kampaviinerin tai lohileivän varjolla, tai ettei kerran vuodessa ilmainen hedelmäkori sulje silmiä todellisuudelta. Ehkä olin väärässä. Ehkä urheilupotiikka ja kabinettipuheet sittenkin sulkevat silmät, korvat ja nyt ainakin suljettiin video keskustelulta. Mulla posket punertuu, myötähäpeästä. 

Voiko luottamuspulaa korjata? Onko mikään niin kuin ennen? Ainakin itseltä meni usko tasapuoliseen kohteluun ja mielipiteen vapauteen. Kritiikki on tervettä ja yleensä järkevät toimijat ottavat sen huomioon ja muuttavat omaa toimintaansa.

Pidetään urheilu urheiluna. Kritiikkiä pitää antaa ja ottaa vastaan, myös purevalla ivalla. Mitä jos katsotaan peiliin – miten esim. tämä vuosi meni kilpailukalenterin kanssa? Kuinka paljon sekaannuksia oli kilpailujen päällekäisyyksissä, joita ei edes yritetty korjata tai sovitella. 

Mitä jos ensi vuonna tämä jäsenistön ylikävely ja kohtuuton kontrolli olisi edes vähän parempi kuin 2019-vuoden farssi. 

Ole samaa mieltä tai eri mieltä, olet arvokas minulle. Rauhaa, rakkautta sekä sananvapaus siihen kaupanpäälle. 

Samuli Arte 
Pilvilinnan Talonmies ja mediarenki.

Comments are closed.